ಸೋಮವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 8, 2008

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಓದಿದ್ದು -1: ಜಿ.ಎಲ್.ಸ್ವಾಮಿ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಓದಿದ್ದು...
ಪುಸ್ತಕ: ಬಿ.ಜಿ.ಎಲ್.ಸ್ವಾಮಿ. ಡಾ ಮುಳುಕುಂಟೆ ರಮೇಶ್ ಇವರ ಮತ್ತು ಡಾ ಪ್ರಧಾನ್‌ ಗುರುದತ್ತರ ಸಂಪಾದಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಪುಸ್ತಕ. ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಬಿ.ಜಿ.ಎಲ್. ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಬರೆದಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನ ಲೇಖನಗಳು ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿನ ಎಳೆಗಳು, ಹೀಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪುಟ್ಟದಾದ ಒಂದು ವೃಕ್ಷದಂತೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಓದುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ, ಬಿ.ಜಿ.ಎಲ್. ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಬರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಓದಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ, ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹೊತ್ತಗೆಯು ಎಲ್ಲ ವಯೋಮಾನದವರಿಗೂ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಿಕರವಾದುದಾಗಿದೆ. ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನದ ಪ್ರಕಟಣೆ.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: