ಮಂಗಳವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 2, 2008

ಮನೋಲ್ಲಾಸ

ವಯಸ್ಸು ದೇಹವನ್ನು ಸಂಕುಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮನೋಲ್ಲಾಸ ಕುಂದಿದರೆ ಜೀವನವೇ ಕುಗ್ಗುತ್ತದೆ.
- ಅನಾಮಿಕ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: