ಶನಿವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 6, 2008

ಮುತ್ತಿನ ಹನಿಗಳೂ...


ಆ ಆಗಸ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಮುಂಜಾವಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯು ಬಂದಾಗ, ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ, ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಳೆಹನಿಗಳ ಬಿಂದುಗಳು ಸೂರ್ಯರಶ್ಮಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿದಾಗ, ಕಂಡಿದ್ದು ಮುತ್ತಿನ ಹನಿಗಳು....

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: