ಸೋಮವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3, 2011

ಶಾರದೆ, ನಿನ್ನಯ ದಯವಿಲ್ಲದೆ...

|ಶ್ರೀಶಾರದಾಮಾತೆ|
ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ವರದೇ ಕಾಮ ರೂಪಿಣೇ|
ತ್ವಾಮಹಂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವೀ ವಿದ್ಯಾದಾನಂ ಚ ದೇಹಿ ಮೇ||

ಯಾ ದೇವೀ ಸ್ತುತಯೇ ನಿತ್ಯಂ ವಿಭುಹೈರರ್ವೇದಪರಾಗೈ:|
ಸಮೇ ವಸತು ಜಿಹ್ವಾಗ್ರೇ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪ ಸರಸ್ವತಿ||


========================


ಶಾರದೆ, ನಿನ್ನಯ ದಯವಿಲ್ಲದೆ
ವಿದ್ಯೆಯಿಲ್ಲ, ವಿನಯವಿಲ್ಲ ನಮಗೆ
ನಿನ್ನೇ ಜಪಿಸುವೆವು, ಸದಾ ಸರ್ವದಾ
ವಿದ್ಯಾದಾನವನು ನೀಡು, ತಾಯೇ ಭಾರತೀ...

ಶ್ವೇತಾಂಬರಧಾರಿಣೀ, ಶುಭದೇ
ನೀ ದಾರಿ ತೋರದೇ, ಜ್ಞಾನಗಂಗೆ ಹರಿಸದೇ
ಅಜ್ಞಾನ ತೊಳೆಯದು ನಮಗೆ,
ಜ್ಞಾನವನು ನೀಡೆಮಗೆ, ತಾಯೇ ಭಾರತೀ...

ವಾಣೀ, ವಾಗೀಶ್ವರೀ, ನಮ್ಮ ಜಿಹ್ವಾಗ್ರದಲಿ
ಸವಿನುಡಿಗಳ ನುಡಿಸಿ, ಶಾಂತಿಮಂತ್ರವನುಳಿಸಿ
ಪೊರೆಯೆ, ಪರಮಬ್ರಹ್ಮನ ರಾಣಿ,
ಪರಮಾಪ್ತವಾಗಿರಲು ಮನಸುಕೊಡು, ತಾಯೇ ಭಾರತೀ...

ವೀಣಾಧಾರಿಣಿ, ಸಂಗೀತ ವಿಲಾಸಿನಿ,ನಮ್ಮಯ
ಬಾಳಿನೊಳು ಸಂತಸದ ಶೃತಿ ಸೇರಿಸಿ,
ಅದರಲಿ ತಾಳ ತಪ್ಪದ ಬಾಳು ಕೊಡು, ತಾಯೇ ಭಾರತೀ...

ಇದೋ ನಿನಗೆ ನಮನ, ನಿನ್ನ ನಾಮವೆ ನಮಗೆ ಮನನ
ಆಗಿರಲೆಂದು ಜೀವನ, ಪಾವನ ಎಂದು ಹಾರೈಸೆ, ಭಕ್ತಿಯಲಿ
ಬೇಡಿಕೊಂಬೆವು, ಕೊಡುತಾಯೆ ವರವನ್ನ, ತಾಯೇ ಭಾರತೀ...
===================

ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತೀ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಯಿರಲಿ. 

-ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬಿ.ಎಚ್. ೩/೧೦/೨೦೧೧

1 ಕಾಮೆಂಟ್‌:

ಅನಂತ್ ರಾಜ್ ಹೇಳಿದರು...

ಚ೦ದ್ರೂ, ದಸರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಿಯರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೂ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ಅನ೦ತ್