ಗುರುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 28, 2013

golden wordsHEATED  GOLD  BECOMES  ORNAMENTS.
BETTED  COPPER  BECOMES  WIRES.
DEPLETED  STONE  BECOMES  STATUE.
SO  THE  MORE PAIN  YOU  GET  IN  YOUR  LIFE 
YOU  BECOME MORE  VALUABLE :-)

2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು:

Kalavathi Madhu ಹೇಳಿದರು...

meening is very truth.thank u sir.

ಕ್ಷಣ... ಚಿಂತನೆ... ಹೇಳಿದರು...

dhanyavaadaalu nimma pratikriyege...