ಬುಧವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 3, 2010

ಚಿತ್ರಸಂತೆಯ ಚಿತ್ರಗಳು, ಇನ್ನಷ್ಟು...

ಚಿತ್ರಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು...

ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿತ್ರಗಳು

ಇಂತಹ ಹಸಿರು ಜೊತೆಗೆ ನೀರಧಾರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದು ಎಲ್ಲಿ?

ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮುಂದಿನ ಅಂಬಾರಿ!

ಚಿತ್ರಸಂತೆಯೋ, ಇದು ಜನರ ಸಂತೆಯೋ?

ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಬ್ಲಾಗಿನ ಶ್ರೀ ಪಾಲಚಂದ್ರರ ಪಕ್ಕದ ಸ್ಟಾಲಿನ ದೃಶ್ಯಕಾವ್ಯ

ಕೃಪೆ: ಚಿತ್ರಸಂತೆಯಲ್ಲಿನ ಕಲಾವಿದರದ್ದು.

ಫೋಟೋ: ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬಿ.ಎಚ್.೩೧೦೧೨೦೧೦

4 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು:

ಸಾಗರದಾಚೆಯ ಇಂಚರ ಹೇಳಿದರು...

ಎಂಥಹ ಸುಂದರ ಚಿತ್ರಗಳು ಸರ್,
ನಾನು ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸುಂದರ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ

PARAANJAPE K.N. ಹೇಳಿದರು...

ಚಿತ್ರಗಳು ತು೦ಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ

Deepasmitha ಹೇಳಿದರು...

ನನಗೆ ಈ ಸಲ ಚಿತ್ರಸಂತೆಗೆ ಹೋಗಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೋದ ವರ್ಷ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ನಾನೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಿದ್ದೆ. ಇದು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವೇದಿಕೆ

shivu ಹೇಳಿದರು...

ಚೆಂದದ ಚಿತ್ರಗಳು. ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಾಕಿ.