ಶುಕ್ರವಾರ, ಜನವರಿ 23, 2009

Elections ಅಂದ್ರೆ ಏನು ????

Elections are won by men and women chiefly because most people vote against somebody rather than for somebody. -
Franklin P. ಆಡಮ್ಸ್

ನಿಮ್ಮ ಓಟು ಯಾರಿಗೆ? ಮರೆಯದಿರಿ ಮತ ಬಾಂಧವರೆ ಮರೆತು ನಿರಾಶರಾಗದಿರಿ !

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: